Medición da Calidade do aire

O actual aumento da contaminación en todo o planeta, desencadeado polo crecente número de industrias, automóbiles e residuos, e as súas consecuencias medioambientais están a provocar unha gran preocupación tanto na sociedade como en institucións internacionais.

Debido a esto nace EcoCity, que se basea na creación dun sistema para medir a calidad do aire, seguindo a normativa ICA. Estas medicións realízanse a través dun sistema multisensor de baixo coste, para logo, co seu posterior sistema de xestión de datos, calcular o índice de calidad do aire.

© EcoCity - Equipo EcoCity, 2016